Sant Shri
  Asharamji Ashram

     Official Website
 

Register

 

Login

Follow Us At      
40+ Years, Over 425 Ashrams, more than 1400 Samitis and 17000+ Balsanskars, 50+ Gurukuls. Millions of Sadhaks and Followers.

 

Dharma Raksha Manch
/Portals/9/UltraPhotoGallery/6188/1381/thumbs/40.Jodhpur Sant Sammelan (29).jpg
Jodhpur Sant Sammelan (29)
1/19/2014 4:34:00 PM
Jodhpur Sant Sammelan (30)
1/19/2014 4:34:00 PM
Jodhpur Sant Sammelan (27)
1/19/2014 4:33:00 PM
Jodhpur Sant Sammelan (28)
1/19/2014 4:33:00 PM
Shri Vasudevanandji Maharaj, Kailashashram Rishikesh
1/16/2014 3:07:00 PM
Shri Santoshanandji Maharaj, Chitrakut
1/16/2014 3:07:00 PM
Swami Chakrapani, Sant Mahasabha Rashtriya Adhyaksha
1/16/2014 3:07:00 PM
Shri Rajshekhar Upadhyaay, Ramayan ke Jambvant
1/16/2014 3:06:00 PM
Jodhpur Sant Sammelan (1)
1/19/2014 4:37:00 PM
Jodhpur Sant Sammelan (34)
1/19/2014 4:37:00 PM
Swami Prashantanandji Maharaj, Geeta Ashram Haridwar
1/16/2014 3:07:00 PM
Jodhpur Sant Sammelan (35)
1/19/2014 4:37:00 PM
Swami Ramanandji Maharaj, Bishnoi Sampraday Acharya
1/16/2014 3:07:00 PM
Jodhpur Sant Sammelan (32)
1/19/2014 4:36:00 PM
Jodhpur Sant Sammelan (33)
1/19/2014 4:36:00 PM
Jodhpur Sant Sammelan (31)
1/19/2014 4:35:00 PM
Jodhpur Sant Sammelan (24)
1/19/2014 4:32:00 PM
Jodhpur Sant Sammelan (25)
1/19/2014 4:32:00 PM
Jodhpur Sant Sammelan (26)
1/19/2014 4:32:00 PM
Shri Ramesh Shinde, Sanatan Sanstha
1/16/2014 3:06:00 PM
Shri Ramabhai, Ashram Vakta
1/16/2014 3:06:00 PM
Jodhpur Sant Sammelan (21)
1/19/2014 4:31:00 PM
Jodhpur Sant Sammelan (23)
1/19/2014 4:31:00 PM
Jodhpur Sant Sammelan (22)
1/19/2014 4:31:00 PM
Jodhpur Sant Sammelan (20)
1/19/2014 4:31:00 PM
Jodhpur Sant Sammelan (18)
1/19/2014 4:30:00 PM
Jodhpur Sant Sammelan (19)
1/19/2014 4:30:00 PM
Jodhpur Sant Sammelan (14)
1/19/2014 4:29:00 PM
Jodhpur Sant Sammelan (17)
1/19/2014 4:29:00 PM
Jodhpur Sant Sammelan (11)
1/19/2014 4:29:00 PM
Jodhpur Sant Sammelan (12)
1/19/2014 4:29:00 PM
Jodhpur Sant Sammelan (16)
1/19/2014 4:29:00 PM
public
1/16/2014 3:06:00 PM
Rekha didi
1/16/2014 3:06:00 PM
Jodhpur Sant Sammelan (13)
1/19/2014 4:29:00 PM
Jodhpur Sant Sammelan (10)
1/19/2014 4:29:00 PM
Jodhpur Sant Sammelan (15)
1/19/2014 4:29:00 PM
Jodhpur Sant Sammelan (7)
1/19/2014 4:28:00 PM
Jodhpur Sant Sammelan (4)
1/19/2014 4:28:00 PM
Jodhpur Sant Sammelan (3)
1/19/2014 4:28:00 PM
Jodhpur Sant Sammelan (5)
1/19/2014 4:28:00 PM
Jodhpur Sant Sammelan (2)
1/19/2014 4:28:00 PM
Jodhpur Sant Sammelan (9)
1/19/2014 4:28:00 PM
Jodhpur Sant Sammelan (6)
1/19/2014 4:28:00 PM
Jodhpur Sant Sammelan (8)
1/19/2014 4:28:00 PM
Ravivari-saptmi 24nov2013 Jap-yagh photo (8)
11/24/2013 1:25:00 PM
Ravivari-saptmi 24nov2013 Jap-yagh photo (6)
11/24/2013 1:08:00 PM
Ravivari-saptmi 24nov2013 Jap-yagh photo (7)
11/24/2013 1:08:00 PM
Ravivari-saptmi 24nov2013 Jap-yagh photo (5)
11/24/2013 1:07:00 PM
Ravivari-saptmi 24nov2013 Jap-yagh photo (4)
11/24/2013 12:08:00 PM
Audio Of Dharma Raksha Manch

 

Dharna Videos
<iframe width="600" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/y1bqSUDZetk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="600" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/EDLq6PqPm2k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Images of Protest World wide
September, 2013(202 items)
August, 2013(211 items)
Copyright © Shri Yoga Vedanta Ashram. All rights reserved. The Official website of Param Pujya Bapuji